آموزش استفاده از اشتراک های کاهش پینگ

 • همکاری در فروش کاهش پینگ ping

  الف - استفاده از کانکشن هوشمند

  1- در تنظیمات به قسمت Wireless & Network بروید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ

  2- به قسمت مشخص شده بروید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ

  3- آی پی سرور را از پشتیبان سایت سوال کنید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ

  4- روی کانکشن کلیک کنید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ

  5- نام کاربری و رمز که بعد از خرید گرفتید را وارد کنید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ

  6- برای خروج کلیک کنید

  آموزش استفاده از کانکشن کاهش پینگ